nobullshit belbin teamrolmanagement voor een sterk en productief team

Belbin teamrol management

Voor een beter communicerend én presterend team

Teamrol management op maat van je team

Een teamrol is de kenmerkende wijze waarop iemand zich gedraagt, bijdrage levert en met anderen omgaat op de werkvloer. In relatie met anderen komen unieke capaciteiten en talenten naar boven die zeer waardevol kunnen zijn voor de werksfeer, maar ook voor de effectiviteit van het team. 

teamrol management: Waardevolle inzichten voor beter teamwork

Wat kan teamrol management opleveren?

  • Een gebalanceerd team samenstellen op basis van gedragsbijdragen in plaats van functietitels,
  • Je bestaande team beter laten presteren en communiceren,
  • Zelfbewuste teamleden die hun gedrag kunnen aanpassen aan de situatie,
  • De juiste mensen die de juiste taken uitvoeren,
  • Gedepersonaliseerde teamgesprekken en een gemeenschappelijke taal,
  • Geïnformeerde, onpartijdige besluitvorming, gebaseerd op feiten,
  • Inzicht in gedragsmatige sterke en zwakke punten van teamleden,
Kostprijs op aanvraaag

Belbin teamrol management

    Voor een hechter team dat beter communiceert en samenwerkt

Interesse in teamrol management? Neem contact met me op.

Geef me een seintje op 0456 345 059 of Roel@nobullshit.be